Yardımcı Doçent Dr. Gülay KARAMAN
Bölüm Başkanı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1207
gkaraman@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Şerife Seher EROL ÇALIŞKAN
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1218
serol@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Fahrünnisa BİLECİK
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000
fbilecik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. İbrahim GÜMÜŞ
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000
igumus@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Haluk ÖNER
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
378 501 1000/ Dahili No: 1209
honer@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Macit BALIK
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1210
mbalik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Yılmaz TOP
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1204
yilmazt@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Kürşat Şamil ŞAHİN
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1231
ksahin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Nevnihal BAYAR
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000
nevbayar@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Dr. Musa SALAN
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1069
msalan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Cihan Barış BAŞARAN
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000
cbasaran@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Özge ÖZBAY
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1222
oozbay@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Müzeyyen SAĞLAM
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1221
msaglam@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Ahmet CAN
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000
ahmetcan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Anıl ÇELİK
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1214
acelik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

Tel: 0378 501 1000 Belge Geçer: (0378) 501 10 15 E-posta: edebiyat@bartin.edu.tr

Copyright Edebiyat Fakültesi, Kutlubey Kampüsü - YAZICILAR KÖYÜ/ BARTIN